Welkom!

 

Welkom op de website van de Stichting Dorpstuin Hurdegaryp. Een gemeenschapstuin waar we op natuurlijke wijze groenten en fruit verbouwen voor de lokale markt. Dit gebeurt zonder gebruik te maken van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Iedereen die zich hierin kan vinden kan meewerken. De tuin bestaat nu uit zes thema-tuinen, een vlindertuin met bijenstal, een teelttuin, permacultuur tuin, pluktuin, medicinale kruidentuin en een boomgaard met voedselbos.

 

Thematuinen

 

 

Aan de hand van de permacultuur tuin laten we een andere manier van moestuinieren zien. De boomgaard en het gezond snoeppad zijn zeer recent uitgebreid met een voedselbos in aanleg.

Voedselbos in wording.

 

 

 

Er zijn houtrillen, zodenmuurtjes en afscheidingen van wilgentenen gemaakt. Deze vormen goede schuilplekken voor insecten, kleine zoogdieren en vogels. Er is er een vijver met moerasgebied gerealiseerd en een tweede vijver is in aanleg. Als deze vijver klaar is hebben wij een intern waterbeheer systeem.  Het creëren en laten ontstaan van een rijke bodem- biodiversiteit vinden wij erg belangrijk. Wij zijn in de herfst van 2017 begonnen met het grootschalig maken van Bokashi.

Bokashi hoop in aanleg.

 

 

 

De dorpstuin is een beleving voor jong en oud. Er worden activiteiten georganiseerd die variëren van werkdagen tot educatieve projecten. Heeft u zin om eens mee te helpen of wilt u gewoon eens komen kijken? Kom gerust langs! Hier op de site kunt u in de Agenda kijken wanneer er mensen op de tuin aan het werk zijn.

Op facebook “Dorpstuin Hurdegaryp” zijn actuele berichten, foto’s, te verkrijgen producten, activiteiten en tijdelijk gewijzigde openingstijden te vinden.

Als u groenten en fruit op de tuin wilt kopen moet u eerst donateur van de Dorpstuin Hurdegaryp worden. Zie ook de informatie onder het kopje donateurs.

Voor vragen of suggesties kunt u ook bellen of mailen met één van de contact personen.

———————————

Update december 2019

Het is al weer bijna kerst en het oude jaar pakt, over een aantal weken, zijn biezen.

De dorpstuin ligt er mooi bij. Het oude bouwwerk is ontmanteld en gaat in het nieuwe jaar een nieuw leven leiden. Veel materialen worden hergebruikt als klimplaats voor eetbare klimplanten en kamperfoelie soorten. Een waardevolle en broodnodige broedplaats voor insecten en vlinders.

In het nieuwe jaar gaan wij een nieuw onderkomen bouwen. De voorbereidingen zijn al begonnen. In februari en maart 2020 gaan wij los. Wij hopen dit in een aantal zaterdagen te realiseren. Het oorspronkelijke plan waarmee Jetse Verstraten is afgestudeerd wordt nu niet uitgevoerd. Het wordt een eenvoudige binnenruimte van 30 m2.

Door de natte weersomstandigheden hebben wij besloten om alleen dinsdag- en donderdag middagen, van 13.00 tot 16.00 op de tuin aanwezig zijn. In verband met de komende feestdagen zijn wij dinsdag 24 dec., donderdag 26 dec. en dinsdag 31 dec. niet op de tuin aanwezig.

Wij zien u in 2020 graag weer op de tuin. Onze eerstvolgende werkdagen zijn, vanaf donderdag 2 januari om 13.00, weer op dinsdagen en donderdagen vanaf 13.00.

Werkgroep en bestuur Stichting Dorpstuin Hurdegaryp
Lees meer... 0 Reacties

21 september Oogstdag en Weide Sompe Wâldwykein

Oogstdag op de Dorpstuin. Wij organiseren in het kader van Weide Sompe Wâldwykein de hele dag activiteiten op de Dorpstuin:
Rondleidingen op de tuin; Informatie over het maken en verwerken van Bokashi;

Qi Yo demonstraties en workshops (een mengvorm van Yoga, Qi-Gong en Tai-Chi); Workshops en demonstraties over het inmaken van groenten/fruit en koken van tuinproducten;

Demonstratie en informatie over bijen houden op de tuin; Workshop insectenhotel maken; Verkoop van groenten en fruit.

Lees meer... 0 Reacties

Update september 2019

Een prachtige zomer op de Dorpstuin. Ondanks de erg warme dagen in juli en augustus, hebben wij geen problemen met droogte gehad op de tuin. Dit is te danken aan het vochtvasthoudend vermogen van de mulch en bokashi en aan het zo veel mogelijk bedekt houden van de bodem. De laat op gang gekomen verkoop van groenten is in korte tijd ingehaald. Er is inmiddels veel verkocht. De pruimen-, appel- en perenbomen dragen dit jaar voor het eerst heel goed. Veel soorten hiervan zijn al in de verkoop.

Er komen regelmatig mensen langs om het ‘paradijsje’ te bewonderen. Zelfs uit Curaçao hebben wij bezoek gehad, van de plaatselijke kruiden beroemdheid, Dinah Veeris. Steeds meer mensen weten ons dus te vinden waar ook weer nieuwe donateurs uit voort komen. 15 nieuwe donateurs in de afgelopen 2 maanden.

Jetse Verstraten, met ondersteuning van Adema Architecten uit Dokkum, studeert binnenkort af in Bouwtechniek aan NHL Stenden met als project Huisvesting Dorpstuin Hurdegaryp. Er ligt een fantastisch plan ‘ bouwen met vrijwilligers zonder een voetafdruk achter te laten klaar om uitgevoerd te worden.

Zaterdag 21 september van 10:00 tot 16:00 vieren we een Oogstdag. Met natuurlijk verkoop en proeven van de oogst. En verder ook rondleidingen en workshops/demonstraties:

 • Koken van de dorpstuin en groenten inmaken;
 • Bokashi maken (gefermenteerd organisch materiaal);
 • QiYo (een mengvorm van Yoga, Kung Fu, Qi-Gong en Tai-Chi);
 • Bijen houden.

Een minder goed bericht is dat wij als bestuur van de Stichting Dorpstuin Hurdegaryp door omstandigheden hebben besloten om vanaf 7 uur ’s avonds de toegang van jongeren op de dorpstuin te verbieden. Hieraan is via de media gehoor gegeven.

Iedereen is natuurlijk van harte welkom op de Dorpstuin om rond te kijken, voor een praatje, de koop van groenten, fruit en bloemen of om een bijdrage te leveren. Actuele informatie op Facebook Dorpstuin Hurdegaryp. Agenda en andere informatie op onze website www.dorpstuinhurdegaryp.nl

Lees meer... 0 Reacties

Bokashi op de dorpstuin

Bokashi maken op de Dorpstuin Hurdegaryp.

Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’, dat met behoud van alle energie, terug wordt gegeven aan de bodem. Het is een kringloopconcept met als doel de microbiële diversiteit in de bodem te verhogen en planten te voorzien van bioactieve voedingsstoffen, zoals natuurlijke antibiotica, groeihormonen, vitamines en aminozuren.

Wij maken inmiddels al 3 jaar Bokashi op de dorpstuin. Alle op de dorpstuin vrijkomend organisch materiaal wordt in lagen aangebracht. Wij gebruiken geen takken. Dunne wilgentakjes, (zomer) snoeisel, hebben een goed effect op de Bokashi.

Wij maken de Bokashi hoop op een schaduwplek. De hoop droogt daardoor minder snel uit. Soort ondergrond maakt niet uit. Ondergrond niet losmaken, het bodemleven niet verstoren.

Gebruikt organisch materiaal:

 • Groen grasmaaisel van de maaimachine, de zeis, de heggenschaar;
 • Ongewenst kruid bij het schoonmaken van perken en groenten bedden;
 • Groenten afval bij de verkoop van groenten;
 • Groenafval en plaggen bij het schoonmaken van greppels, paden en percelen voor inzaai van 1-jarige en meerjarige bloemmengsels;

Dit organisch groen wordt bij ons in lagen van ongeveer 30 cm aangebracht, waarbij de kanten stevig worden opgezet en aangetrapt. Hierdoor ontstaat een stevige compacte hoop.

Breedte van de hoop is bij ons 2 meter. De hoogte maximaal 1.50 m.

Elke laag van ongeveer 30 cm. wordt stevig aangetrapt en afgestrooid met kleimineralen, zeeschelpenkalk en Microferm EM (Effectieve Micro-organismen). Bij dit aanbrengen wordt er veel water toegevoegd.

Maken van een Bokashi hoop

Stevig aantrappen en goed opbouwen

Kleimineralen en zeeschelpen strooien. EM vloeistof met water aanbrengen.

Veel water aanbrengen

De volgende laag organisch materiaal kan nu op de hoop worden aangebracht. Dit kan bij ons weken tot maanden duren. De hoop kan tussentijds worden afgedekt met plasticfolie om het fermentatieproces op gang te brengen. Dit is voor ons onpraktisch omdat er voortdurend materiaal wordt aangebracht.

Als de bokashi hoop op hoogte is (je bepaald zelf de hoogte en breedte) gaat de plasticfolie er overheen. Deze folie wordt strak en luchtdicht aangebracht. Zoden, grond, stammetjes of ander materiaal, dat de folie niet beschadigd, kan worden gebruikt om de folie strakgespannen om de hoop te krijgen. (zie foto)

Luchtdicht inpakken van de hoop met landbouwplastic.

Na minimaal 3 maanden kan de hoop worden geopend en de Bokashi worden verwerkt. Hierbij moet na gebruik de hoop weer luchtdicht worden afgesloten. Wij doen soms wel een jaar over het verwerken van de hoop. De bokashi blijft als voorraad intact voor gebruik, mits goed afgesloten.

Openen van de hoop en gebruiken van de Bokashi.

Wij brengen de Bokashi aan op openliggende groenten bedden en tussen nieuw aangeplante en gezaaide groenten, struiken en bomen. Dit kan in een dikke laag van 10 cm., afhankelijk van de situatie. Nooit onderwerken. Het bodemleven doet het werk voor je.

Aanbrengen op de bedden.

Een nadeel van het lang laten staan van de Bokashi hoop is dat boomwortels ook de Bokashi weten te vinden en er heerlijk van eten. Veel boomwortels onderin de hoop veroorzaakt droogte en een wortelpakket. Ik hou niet van een plasticfolie laag onderin. Contact met de ondergrond lijkt mij wenselijk. Uitwisseling van schimmels en bacteriën met de ondergrond.

Materiaal gebruik:

Microferm is een mengsel van actieve micro-organismen dat kant-en-klaar is voor gebruik. Door die micro-organismen bijv. met het water verdund mee te geven, zorg je voor een evenwichtige balans van micro-organismen in je leefomgeving

Er ontstaat een fermentatieproces (anaeroob proces).

Het zorgt voor de fermentatie. De vloeistof bestaat uit een optimale mix van bacteriën, schimmels en gisten. Ook wel EM (Effectieve Micro-organismen) genoemd. Het bevordert de omzetting van biomassa waardoor het organische materiaal beter benut kan worden. Het verhoogt het natuurlijk microbiële evenwicht en de biodiversiteit.

Zeeschelpenkalk voorkomt pH schommeling en zorgt daardoor voor een stabiele pH.

Kleimineralen binden vocht, belangrijke mineralen en andere nutriënten die tijdens het fermentatieproces vrijkomen.

Voordelen Bokashi maken en toepassen

 • Optimale voeding voor het bodemleven;
 • Verhoogt de organische stofbalans;
 • Heeft ziekte-onderdrukkende werking op bodem;
 • Vitale bodem zorgt voor vitale planten;
 • Milieuvriendelijk door maximaal behoud van energie en koolstof (CO2 uitstoot nihil);
 • Gebruik van materiaal van eigen bodem;
 • Behoud en aanvoer van mineralen binnen je eigen tuin;
 • Besparing werk- en afvoerkosten van organisch materiaal
 • Voorkomt uitdroging van de bodem bij extreem warm weer.

Enkele links:

Voor het grote werk:

http://www.mulderagro.nl/archief-1/archief-2013/83-archief-2013/211-bokashi-maken-van-paardenmest

Voor het kleine werk:

https://www.natuurlijkpuur.info/c-4437499/bokashi-maken-fermenteren/

https://www.moestuinforum.nl/bokashi-starter-zelf-maken-t24933.html

Lees meer... 0 Reacties

Update juni 2019

Er zijn vanaf deze maand steeds meer groenten, kruiden en bloemen te koop op de tuin. Op Facebook ‘Dorpstuin Hurdegaryp’ geven wij het actuele aanbod. Uiteraard is een bezoekje aan de tuin op verkoopdagen nog veel beter. Nu te koop: sla, koolrabi, rabarber, radijs, gedroogde bonen (bruine en woudboon), aardbeien; kruiden: bieslook, selderij, koriander; bloemen: pioenrozen en duizendschoon. De spiegeleitjes, bieslook en phacelia bloeien volop en worden bezocht door duizenden bijen en hommels.

Er zijn ook steeds meer mensen die de Dorpstuin weten te vinden. Na de herhaalde uitzending van Binnenstebuiten was het druk op de tuin. Initiatieven in Friesland die in de opstartfase zijn komen regelmatig langs om advies. Wij hebben een voorbeeldfunctie waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt.

Achter de schermen zijn wij volop bezig met voorbereidingen voor educatie op de tuin. Er is regelmatig vraag naar activiteiten en voorlichting op de tuin bijvoorbeeld van scholen. Wij zoeken mensen die mee willen helpen om educatieve activiteiten op te zetten.

Noteert u alvast de volgende datums: Tijdens de Streekweek zijn wij op zaterdag 22 juni open van 10.00- 16.00 uur. Er worden verschillende workshops en rondleidingen gegeven. Er is dan ook gelegenheid om een grote verscheidenheid aan vers gesneden groenten en bloemen te kopen. Zaterdag 21 september houden wij open dag van 10.00 – 16.00 uur in het kader van het evenement ‘Gebiedsontwikkeling Centrale As’. Het is dan tevens onze oogstdag waarbij verschillende activiteiten zijn gepland met betrekking tot oogsten en verwerken van fruit en groenten.

Er zijn nog enkele vacatures voor het bestuur van de Dorpstuin. Wij zijn op zoek naar een penningmeester en een algemeen bestuurslid. Reageren naar Anna Janse of Geja van Dijk. Zie contactgegevens op de contactpagina.

Lees meer... 0 Reacties

Update Mei 2019

In mei leggen alle vogels een ei. Dat is te merken op de dorpstuin. Het is een komen en gaan van vogels in vele soorten en maten. Er is dan ook heel veel te halen. Op zonnige dagen wemelt het van insecten (bijen, vlinders en veel zweefvlieg- en hommelsoorten). De teelttuin ligt er als een plaatje bij. Er is al heel veel gezaaid en geplant. De eerste groenten zijn al geoogst.

De Dorpstuin doet op zaterdag 22 juni mee aan de Streekweek en de oogstdag op zaterdag 21 september wordt gevierd in combinatie met een groots evenement ‘Gebiedsontwikkeling Centrale As’. Hierover meer informatie in de media. Op 21 mei horen wij in Assen of de Dorpstuin met het educatie project ‘van de grond tot de mond’ in de prijzen is gevallen. De stimuleringsprijs is een initiatief van de Rotary Noord Nederland. Wij zijn ingebracht door de Rotary Club Bergum.

Wij kunnen nog enthousiaste meewerkers gebruiken voor de, zeer diverse, werkzaamheden op de dorpstuin. Er zijn tevens vacatures voor een penningmeester en een algemeen bestuurslid.

Actuele Informatie over de dorpstuin is te vinden op Facebook (dorpstuin Hurdegaryp) en op de website Dorpstuin Hurdegaryp. Wij zijn ook te volgen als blogger bij het digitale Friese Leefstijl Magazine LOK&co website: https://lokenco.nl. Erg leuk om te volgen.

Lees meer... 0 Reacties

Openheid van de Dorpstuin Hurdegaryp

Het afsluiten van de tuin voor onbevoegden zonder het plaatsen van een toegangshek met openingstijden en afrasteringen rondom.

 Het is altijd ons streven geweest om een tuin te creëren voor het hele dorp. We willen in principe de tuin open en toegankelijk laten voor iedereen; gastvrij zijn voor het hele dorp en andere belangstellenden. Vanwege meerdere wantoestanden en vernielingen door onbekenden op avonden in het weekend vinden wij het helaas nodig om die openheid  iets in te perken. Dit doen we door een bord op te hangen met de tekst ‘Verboden toegang voor onbevoegden’.

 Met dit bord is het voor iedereen duidelijk dat het terrein niet mag worden betreden zonder onze toestemming. En kan de politie optreden bij het negeren van dit bord. Natuurlijk hebben alle respectvolle voorbijgangers, tuinliefhebbers, geïnteresseerden, onze donateurs en vrijwilligers altijd onze stilzwijgende toestemming om de tuin te bezoeken. Het gaat ons nadrukkelijk om misbruik van de gastvrijheid en openheid van de tuin. Mensen die hun rommel niet opruimen, vernielingen aanbrengen of illegale activiteiten ondernemen hebben niet onze toestemming de tuin te betreden. En daartegen zal de politie nu verbaal kunnen opmaken.

 Overigens hebben wij al melding gemaakt bij de politie van gevallen van vernieling en illegale activiteiten. De politie heeft nu naar aanleiding van een illegaal incident een onderzoek gestart .

We hopen op uw begrip. Bij vragen kunt u contact opnemen met Anna Janse, t. 06-50613856 of Geja van Dijk, t. 06-30590527.

Lees meer... 0 Reacties

Update December 2018

Het einde van dit prachtige dorpstuin jaar komt langzaam maar zeker dichterbij. Er zijn veel mooie zonnige dagen maar ook ‘donkere dagen’ met regen/sneeuw en soms harde wind. Voor de Dorpstuin Hurdegaryp betekend dit kortere werkdagen en zo nu en dan een uitvallende werkdag.

Er zijn nog steeds groenten voor de verkoop. Voor het eerst zijn er winterwortels en bieten ingekuild (duurzaam opgeslagen). Ook zijn er weer aardperen. Voor openingstijden zie de agenda op de website en Facebook.

Een minder leuke activiteit is het plaatsen van een bordje ‘Verboden Toegang voor Onbevoegden’.  Lees meer hierover in de dorpskrant ‘ Tusken Wald en Wetter’  van december 2018 en op de website het bericht  ‘Openheid van de Dorpstuin’.

Wij gaan als dorpstuin vrijwilligers weer voor een mooi, groeizaam en gezond nieuw jaar.

Iedereen fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar met nieuwe mogelijkheden en kansen toegewenst.

Lees meer... 0 Reacties

Update Oktober 2018

Herfst, de bomen beginnen al te kleuren en de na-zomerse dagen zijn heerlijk op de Dorpstuin. Er gebeurt veel op de tuin. Veel bedden in de teelttuin zijn winter klaar. De vlinder-/bijentuin maakt een metamorfose door en<!–more–> wordt de komende weken opnieuw ingeplant. De woudbonen zijn geoogst en hangen te drogen. In de kas zijn de tomaten volop aan het rijpen.  De Dorpstuin heeft landelijke bekendheid gekregen in het tv programma BinnensteBuiten.  De tijdelijke kas op de tuin heeft zijn nut bewezen door beschutting te bieden bij de jaarlijkse vrijwilligers BBQ.

Voor de komende weken/ maanden zijn er nog activiteiten op de Dorpstuin gepland:

13 Oktober gaan wij hekkelen (sloot opschonen) en is er een open werkdag op de tuin. 3 November hebben wij weer een Natuurwerkdag op de tuin. Hiervoor kun jij je opgeven op de website Natuurwerkdag 2018 onder Dorpstuin Hurdegaryp.

Verder zijn wij elke dinsdag en donderdag gewoon, van 10.00 – 16.00 uur, op de tuin aanwezig. Voor de verkoop zijn de komende maanden nog steeds groenten en producten op de tuin aanwezig. Welke dit zijn is te vinden op Facebook Dorpstuin Hurdegaryp.

Wij zijn dringend op zoek naar een penningmeester. Reacties graag naar:

Voorzitter Anna Janse 06 50613865 of

Secretaris Geja van Dijk 06 30590527

 

 

Lees meer... 0 Reacties

Update Juli 2018

Groot succes op de Dorpstuin. Dankzij de grote inzet van actieve werkgroepleden en vrijwilligers op de tuin ziet het er fantastisch uit. Er zijn heel veel groenten te koop waaronder oude, minder bekende soorten zoals snijbiet en postelein. Er wordt weer volop geoogst.
Lees meer... 0 Reacties

Update maart 2018

Het eerste zaad voor dit nieuwe teeltjaar zit in de dorpstuin grond: postelein, spinazie en radijs. En er volgt natuurlijk nog veel meer. Uien en aardappelen liggen al klaar om gepoot te worden. Verder gebeurde er van alles de afgelopen maand. Verschillende tuindelen zijn klaar gemaakt voor het zaai- en pootgoed. De paden liggen er mooi bij, voorzien van verse houtsnippers. Het vlechten van het prieel vorderde dankzij de wilgensnoei op andere plekken in het dorp. En er is een nieuwe aanwinst: een zelfgebouwd composttoilet. Gemaakt door de vaste timmermannen van de tuin. Begin maart vlogen de bijen voor het eerst uit de kasten. Dat is een goed teken. Ze hebben de winter doorstaan en kunnen op zoek naar de eerste bloeiende bomen en planten. De dorpstuin zet zich in voor goede omstandigheden voor insecten. Oude dakpannen sieren nu de lage muurtjes rondom de pluktuin. Goede plekken voor een insectenwoning.
Lees meer... 0 Reacties

Update december 2017

De natuurwerkdag van 4 november 2017 was een groot succes. De Dorpstuin Hurdegaryp was startlocatie voor Fryslan. Met in totaal 45 volwassenen en kinderen is er heel veel gedaan op de tuin. Het was vooral heel gezellig.
Lees meer... 0 Reacties

Introductie en recepten Dana

Hallo allemaal,

Ik zou mij eerst even voorstellen; mijn naam is Dana Hamminga en ik woon inmiddels al 20 jaar lang in Hardegarijp. Ik ben 56 jaar oud, getrouwd en moeder van twee volwassene kinderen. Ik woon al 30 jaar in Nederland, maar mijn roots liggen in Polen. Ik ben opgegroeid in een grote stad wat veel  ontwikkelingsmogelijkheden met zich meebracht, maar tegelijkertijd was er veel lawaai, drukte en vervuilde lucht. Gelukkig mochten mijn oudere broer en ik elk jaar in de zomer ontsnappen aan het vermoeiende stadsleven en woonden wij 2 maanden lang op de boerderij van onze grootouders. Zij hadden een kleine boerderij met een paar koeien, varkens, kippen, ganzen, paard en natuurlijk kat en hond. Het was geweldig! Dagelijks contact met de natuur (het bos en schone riviertjes waren op de loopafstand van opa en oma’s huis), het verzorgen en spelen met dieren, lopen op blote voeten en vooral het andere eten. Bijna alle producten kwamen van de boerderij zelf; vers en biologisch-dynamisch (zo zou je het nu noemen). Wij gingen alleen naar de winkel voor snoep, chocola of  limonade. Verder maakte oma alles zelf. Dik melk (gefermenteerde melk) stond altijd klaar in de kelder. Meestal aten wij, net zoals andere bewoners van het dorp, deze dikmelk met gekookte aardappelen. Sterke nog, zo aten alle Poolse boeren het in die tijd. In de steden was het stuk moeilijker want je kon niet zomaar rouwe, niet gepasteuriseerde melk in de winkel te kopen (wel op de plaatselijke markt).

En zo gingen jaren voorbij. Het Poolse dorp veranderde; kleine boeren kregen het erg moeilijk, want ze konden niet meer concurreren met de grote en moderne boerderijen. Men ging anders denken en werken. Alles moest grotere, efficiënter etc… In de jaren 80 was er bijna geen kleine boerderij meer te vinden. Het eten van dikmelk was ook een beetje vergeten, totdat er ergens begin van de 21ste eeuw dure restaurants  zogenaamde “boeren eten” begonnen te serveren. En ja hoor, nu kun je weer dikmelk en andere supergezonde ecologische producten eten als je maar veel voor betaald. Daarnaast kwamen ook wetenschappers met uitgebreide onderzoeken die de geneeskrachtige werkingen van dit soort producten bevestigden. Kortom onze oude simpele dikmelk van oma is terug in alle glorie. Ik voel me zeer geëerd om dit product ook aan jullie te introduceren. Het is heel makkelijk te bereiden en bovendien is heel goedkoop. Ik zou zeggen; doe het!

Smakelijk en gezond eten ?

Groetjes,

Dana

Dana recept dikmelk

Dana recept rode bieten

 

Lees meer... 0 Reacties

Update oktober 2017

Op de Natuurwerkdag van 4 november aanstaande zijn wij de startlocatie voor Fryslan. Dit betekent dat bij ons het startsein voor de Natuurwerkdag 2017 wordt gegeven. Er worden op de tuin, door een kok, verschillende gerechten bereidt met aanwezige groenten en kruiden.
Lees meer... 0 Reacties

Volop verkoop van groenten

Nog groenten op de Dorpstuin:

Boerenkool, zwarte rammenas, mierikswortel, aardpeer en zonnewortel, droge bonen (reade krobbe en waldbjintsjes).

Vanaf december zijn er weer spruiten klaar.
Verkoop op dinsdagen, donderdagen van 10.00 tot 16.00 en elke 2e zaterdag van de maand van 10.00 tot 16.00.

Lees meer... 0 Reacties

Donatie van Matty Barnhoorn van TheNewFood

Dinsdag 15 augustus op de tuin een donatie (Euro 300,00) ontvangen van Matty Barnhoorn van TheNewFood:  https://thenewfood.nl/

De basis van gezonde groenten is de manier waarop ze worden opgekweekt. Matty vond het Dorpstuin project zo bijzonder dat zij een donatie heeft gegeven en donateur is geworden.

Lees meer... 0 Reacties

Update juni 2017

In de zomer is het genieten van een prachtig groene Dorpstuin waar vogelconcerten naast het gekwaak van de kikkers de boventoon voeren. De bijenobservatiekast
Lees meer... 0 Reacties

Update april 2017

De bomen en struiken op de dorpstuin worden al behoorlijk groen. Vogels broeden in en buiten de vele nestkasten; bijen, vlinders en andere insecten zijn volop actief op de tuin. Aardappelen, tuinbonen, spinazie, radijs en erwten zijn al gezaaid/gepoot en
Lees meer... 0 Reacties

Update februari 2017

Het voorjaar staat voor de deur. De hazelaars, de crocussen en de sneeuwklokjes bloeien op de tuin. Het waterpeil in de sloot is gedaald. De wilgen zijn gesnoeid, gevlochten en er ligt een voorraad wilgentenen om verder te vlechten. De paden liggen er mooi aangevuld en droog bij.
Lees meer... 0 Reacties

Fijne kerstdagen en een gezond en groeizaam 2017

Dorpstuin werkzaamheden zijn er, de komende twee weken van vrijdag 23 december tot en met maandag 9 januari 2017 , niet gepland.

Wij gaan op dinsdag 10 januari weer, volgens werkrooster, op de tuin van start.

Iedereen hele fijne Kerstdagen een gezonde, liefdevolle en groene start in 2017 toegewenst.

Lees meer... 0 Reacties