Tuin updates

Update december 2019

Het is al weer bijna kerst en het oude jaar pakt, over een aantal weken, zijn biezen.

De dorpstuin ligt er mooi bij. Het oude bouwwerk is ontmanteld en gaat in het nieuwe jaar een nieuw leven leiden. Veel materialen worden hergebruikt als klimplaats voor eetbare klimplanten en kamperfoelie soorten. Een waardevolle en broodnodige broedplaats voor insecten en vlinders.

In het nieuwe jaar gaan wij een nieuw onderkomen bouwen. De voorbereidingen zijn al begonnen. In februari en maart 2020 gaan wij los. Wij hopen dit in een aantal zaterdagen te realiseren. Het oorspronkelijke plan waarmee Jetse Verstraten is afgestudeerd wordt nu niet uitgevoerd. Het wordt een eenvoudige binnenruimte van 30 m2.

Door de natte weersomstandigheden hebben wij besloten om alleen dinsdag- en donderdag middagen, van 13.00 tot 16.00 op de tuin aanwezig zijn. In verband met de komende feestdagen zijn wij dinsdag 24 dec., donderdag 26 dec. en dinsdag 31 dec. niet op de tuin aanwezig.

Wij zien u in 2020 graag weer op de tuin. Onze eerstvolgende werkdagen zijn, vanaf donderdag 2 januari om 13.00, weer op dinsdagen en donderdagen vanaf 13.00.

Werkgroep en bestuur Stichting Dorpstuin Hurdegaryp
Lees meer... 0 Reacties

Update september 2019

Een prachtige zomer op de Dorpstuin. Ondanks de erg warme dagen in juli en augustus, hebben wij geen problemen met droogte gehad op de tuin. Dit is te danken aan het vochtvasthoudend vermogen van de mulch en bokashi en aan het zo veel mogelijk bedekt houden van de bodem. De laat op gang gekomen verkoop van groenten is in korte tijd ingehaald. Er is inmiddels veel verkocht. De pruimen-, appel- en perenbomen dragen dit jaar voor het eerst heel goed. Veel soorten hiervan zijn al in de verkoop.

Er komen regelmatig mensen langs om het ‘paradijsje’ te bewonderen. Zelfs uit Curaçao hebben wij bezoek gehad, van de plaatselijke kruiden beroemdheid, Dinah Veeris. Steeds meer mensen weten ons dus te vinden waar ook weer nieuwe donateurs uit voort komen. 15 nieuwe donateurs in de afgelopen 2 maanden.

Jetse Verstraten, met ondersteuning van Adema Architecten uit Dokkum, studeert binnenkort af in Bouwtechniek aan NHL Stenden met als project Huisvesting Dorpstuin Hurdegaryp. Er ligt een fantastisch plan ‘ bouwen met vrijwilligers zonder een voetafdruk achter te laten klaar om uitgevoerd te worden.

Zaterdag 21 september van 10:00 tot 16:00 vieren we een Oogstdag. Met natuurlijk verkoop en proeven van de oogst. En verder ook rondleidingen en workshops/demonstraties:

  • Koken van de dorpstuin en groenten inmaken;
  • Bokashi maken (gefermenteerd organisch materiaal);
  • QiYo (een mengvorm van Yoga, Kung Fu, Qi-Gong en Tai-Chi);
  • Bijen houden.

Een minder goed bericht is dat wij als bestuur van de Stichting Dorpstuin Hurdegaryp door omstandigheden hebben besloten om vanaf 7 uur ’s avonds de toegang van jongeren op de dorpstuin te verbieden. Hieraan is via de media gehoor gegeven.

Iedereen is natuurlijk van harte welkom op de Dorpstuin om rond te kijken, voor een praatje, de koop van groenten, fruit en bloemen of om een bijdrage te leveren. Actuele informatie op Facebook Dorpstuin Hurdegaryp. Agenda en andere informatie op onze website www.dorpstuinhurdegaryp.nl

Lees meer... 0 Reacties

Update juni 2019

Er zijn vanaf deze maand steeds meer groenten, kruiden en bloemen te koop op de tuin. Op Facebook ‘Dorpstuin Hurdegaryp’ geven wij het actuele aanbod. Uiteraard is een bezoekje aan de tuin op verkoopdagen nog veel beter. Nu te koop: sla, koolrabi, rabarber, radijs, gedroogde bonen (bruine en woudboon), aardbeien; kruiden: bieslook, selderij, koriander; bloemen: pioenrozen en duizendschoon. De spiegeleitjes, bieslook en phacelia bloeien volop en worden bezocht door duizenden bijen en hommels.

Er zijn ook steeds meer mensen die de Dorpstuin weten te vinden. Na de herhaalde uitzending van Binnenstebuiten was het druk op de tuin. Initiatieven in Friesland die in de opstartfase zijn komen regelmatig langs om advies. Wij hebben een voorbeeldfunctie waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt.

Achter de schermen zijn wij volop bezig met voorbereidingen voor educatie op de tuin. Er is regelmatig vraag naar activiteiten en voorlichting op de tuin bijvoorbeeld van scholen. Wij zoeken mensen die mee willen helpen om educatieve activiteiten op te zetten.

Noteert u alvast de volgende datums: Tijdens de Streekweek zijn wij op zaterdag 22 juni open van 10.00- 16.00 uur. Er worden verschillende workshops en rondleidingen gegeven. Er is dan ook gelegenheid om een grote verscheidenheid aan vers gesneden groenten en bloemen te kopen. Zaterdag 21 september houden wij open dag van 10.00 – 16.00 uur in het kader van het evenement ‘Gebiedsontwikkeling Centrale As’. Het is dan tevens onze oogstdag waarbij verschillende activiteiten zijn gepland met betrekking tot oogsten en verwerken van fruit en groenten.

Er zijn nog enkele vacatures voor het bestuur van de Dorpstuin. Wij zijn op zoek naar een penningmeester en een algemeen bestuurslid. Reageren naar Anna Janse of Geja van Dijk. Zie contactgegevens op de contactpagina.

Lees meer... 0 Reacties

Update Mei 2019

In mei leggen alle vogels een ei. Dat is te merken op de dorpstuin. Het is een komen en gaan van vogels in vele soorten en maten. Er is dan ook heel veel te halen. Op zonnige dagen wemelt het van insecten (bijen, vlinders en veel zweefvlieg- en hommelsoorten). De teelttuin ligt er als een plaatje bij. Er is al heel veel gezaaid en geplant. De eerste groenten zijn al geoogst.

De Dorpstuin doet op zaterdag 22 juni mee aan de Streekweek en de oogstdag op zaterdag 21 september wordt gevierd in combinatie met een groots evenement ‘Gebiedsontwikkeling Centrale As’. Hierover meer informatie in de media. Op 21 mei horen wij in Assen of de Dorpstuin met het educatie project ‘van de grond tot de mond’ in de prijzen is gevallen. De stimuleringsprijs is een initiatief van de Rotary Noord Nederland. Wij zijn ingebracht door de Rotary Club Bergum.

Wij kunnen nog enthousiaste meewerkers gebruiken voor de, zeer diverse, werkzaamheden op de dorpstuin. Er zijn tevens vacatures voor een penningmeester en een algemeen bestuurslid.

Actuele Informatie over de dorpstuin is te vinden op Facebook (dorpstuin Hurdegaryp) en op de website Dorpstuin Hurdegaryp. Wij zijn ook te volgen als blogger bij het digitale Friese Leefstijl Magazine LOK&co website: https://lokenco.nl. Erg leuk om te volgen.

Lees meer... 0 Reacties

Update December 2018

Het einde van dit prachtige dorpstuin jaar komt langzaam maar zeker dichterbij. Er zijn veel mooie zonnige dagen maar ook ‘donkere dagen’ met regen/sneeuw en soms harde wind. Voor de Dorpstuin Hurdegaryp betekend dit kortere werkdagen en zo nu en dan een uitvallende werkdag.

Er zijn nog steeds groenten voor de verkoop. Voor het eerst zijn er winterwortels en bieten ingekuild (duurzaam opgeslagen). Ook zijn er weer aardperen. Voor openingstijden zie de agenda op de website en Facebook.

Een minder leuke activiteit is het plaatsen van een bordje ‘Verboden Toegang voor Onbevoegden’.  Lees meer hierover in de dorpskrant ‘ Tusken Wald en Wetter’  van december 2018 en op de website het bericht  ‘Openheid van de Dorpstuin’.

Wij gaan als dorpstuin vrijwilligers weer voor een mooi, groeizaam en gezond nieuw jaar.

Iedereen fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar met nieuwe mogelijkheden en kansen toegewenst.

Lees meer... 0 Reacties

Update Oktober 2018

Herfst, de bomen beginnen al te kleuren en de na-zomerse dagen zijn heerlijk op de Dorpstuin. Er gebeurt veel op de tuin. Veel bedden in de teelttuin zijn winter klaar. De vlinder-/bijentuin maakt een metamorfose door en<!–more–> wordt de komende weken opnieuw ingeplant. De woudbonen zijn geoogst en hangen te drogen. In de kas zijn de tomaten volop aan het rijpen.  De Dorpstuin heeft landelijke bekendheid gekregen in het tv programma BinnensteBuiten.  De tijdelijke kas op de tuin heeft zijn nut bewezen door beschutting te bieden bij de jaarlijkse vrijwilligers BBQ.

Voor de komende weken/ maanden zijn er nog activiteiten op de Dorpstuin gepland:

13 Oktober gaan wij hekkelen (sloot opschonen) en is er een open werkdag op de tuin. 3 November hebben wij weer een Natuurwerkdag op de tuin. Hiervoor kun jij je opgeven op de website Natuurwerkdag 2018 onder Dorpstuin Hurdegaryp.

Verder zijn wij elke dinsdag en donderdag gewoon, van 10.00 – 16.00 uur, op de tuin aanwezig. Voor de verkoop zijn de komende maanden nog steeds groenten en producten op de tuin aanwezig. Welke dit zijn is te vinden op Facebook Dorpstuin Hurdegaryp.

Wij zijn dringend op zoek naar een penningmeester. Reacties graag naar:

Voorzitter Anna Janse 06 50613865 of

Secretaris Geja van Dijk 06 30590527

 

 

Lees meer... 0 Reacties

Update Juli 2018

Groot succes op de Dorpstuin. Dankzij de grote inzet van actieve werkgroepleden en vrijwilligers op de tuin ziet het er fantastisch uit. Er zijn heel veel groenten te koop waaronder oude, minder bekende soorten zoals snijbiet en postelein. Er wordt weer volop geoogst.
Lees meer... 0 Reacties

Update maart 2018

Het eerste zaad voor dit nieuwe teeltjaar zit in de dorpstuin grond: postelein, spinazie en radijs. En er volgt natuurlijk nog veel meer. Uien en aardappelen liggen al klaar om gepoot te worden. Verder gebeurde er van alles de afgelopen maand. Verschillende tuindelen zijn klaar gemaakt voor het zaai- en pootgoed. De paden liggen er mooi bij, voorzien van verse houtsnippers. Het vlechten van het prieel vorderde dankzij de wilgensnoei op andere plekken in het dorp. En er is een nieuwe aanwinst: een zelfgebouwd composttoilet. Gemaakt door de vaste timmermannen van de tuin. Begin maart vlogen de bijen voor het eerst uit de kasten. Dat is een goed teken. Ze hebben de winter doorstaan en kunnen op zoek naar de eerste bloeiende bomen en planten. De dorpstuin zet zich in voor goede omstandigheden voor insecten. Oude dakpannen sieren nu de lage muurtjes rondom de pluktuin. Goede plekken voor een insectenwoning.
Lees meer... 0 Reacties

Update december 2017

De natuurwerkdag van 4 november 2017 was een groot succes. De Dorpstuin Hurdegaryp was startlocatie voor Fryslan. Met in totaal 45 volwassenen en kinderen is er heel veel gedaan op de tuin. Het was vooral heel gezellig.
Lees meer... 0 Reacties

Update oktober 2017

Op de Natuurwerkdag van 4 november aanstaande zijn wij de startlocatie voor Fryslan. Dit betekent dat bij ons het startsein voor de Natuurwerkdag 2017 wordt gegeven. Er worden op de tuin, door een kok, verschillende gerechten bereidt met aanwezige groenten en kruiden.
Lees meer... 0 Reacties

Update juni 2017

In de zomer is het genieten van een prachtig groene Dorpstuin waar vogelconcerten naast het gekwaak van de kikkers de boventoon voeren. De bijenobservatiekast
Lees meer... 0 Reacties

Update april 2017

De bomen en struiken op de dorpstuin worden al behoorlijk groen. Vogels broeden in en buiten de vele nestkasten; bijen, vlinders en andere insecten zijn volop actief op de tuin. Aardappelen, tuinbonen, spinazie, radijs en erwten zijn al gezaaid/gepoot en
Lees meer... 0 Reacties

Update februari 2017

Het voorjaar staat voor de deur. De hazelaars, de crocussen en de sneeuwklokjes bloeien op de tuin. Het waterpeil in de sloot is gedaald. De wilgen zijn gesnoeid, gevlochten en er ligt een voorraad wilgentenen om verder te vlechten. De paden liggen er mooi aangevuld en droog bij.
Lees meer... 0 Reacties

Update Oktober 2016

Langzaam aan wordt het herfst op de Dorpstuin. Bomen en struiken beginnen al te kleuren en komen in herfsttooi. Er bloeien nog verrassend veel bloemen en veel soorten vogels leven zich uit op de ruim aanwezige zaden en bessen op de tuin.
Lees meer... 0 Reacties

Update Augustus 2016: Zomer

Vanaf mei is de tuin, zonder onderbreking, gaan bloeien. De pluktuin en de vlindertuin zijn een zee van bloemen, bijen, hommels, vlinders, libellen en veel andere insecten.  Een lusthof met een enorme biodiversiteit. Verder dwalend door de tuin valt op dat
Lees meer... 0 Reacties

Update Mei

Een periode van wisselvalligheden, van mooie lente dagen tot bijna winterse taferelen maken we mee tijdens de werkdagen op de dorpstuin. Op het moment ik dit artikel schrijf , hoor ik de belofte van een meer lente-achtige periode. Ondanks alle wisselvalligheden is er veel gebeurd op de dorpstuin.
Lees meer... 0 Reacties

Update april 2016

Er is afgelopen maanden heel veel werk verricht op de Dorpstuin. Nadat, na een natte winter, het slootpeil is gedaald kon er in maart weer volop op de tuin worden gewerkt. Er zijn nieuwe snippers op de paden aangebracht en het toekomstige voedselbos is uitgebreid met een nieuw pad. De teelttuin is inmiddels door noeste arbeid in cultuur gebracht. Alle fruitbomen en bijna  alle wilgen zijn gesnoeid.
Lees meer... 0 Reacties

Update januari 2016

De aanvang van het jaar 2016 kenmerkt zich door rust. De vredige en inspirerende uitstraling van de dorpstuin in winterslaap. Zo nu en dan extra verstild door sneeuw, ijzel en rijp. Een fantstische plek om tot rust te komen en inspiratie op te doen voor het aankomende voorjaar.
Lees meer... 0 Reacties

Update december

Nu de herfst zijn werk doet en het erg nat is geworden hebben wij de werkzaamheden op de tuin wat aangepast, we houden ons nu hoofdzakelijk bezig met het schoonmaken en afdekken van de teelttuin en snoeiwerk. Daarnaast zijn wij bezig met het ontwikkelen van nieuwe projecten, zoals het maken van een ontwerp van een bloemen pluktuin en een kruidentuin. Ook hebben we een gesprek gehad met de basisscholen in Hurdegaryp. Tijdens het gesprek hebben we aangegeven wat de dorpstuin te bieden heeft voor basisschool kinderen. De scholen reageerden erg positief, dus krijgt het een gevolg.
Lees meer... 0 Reacties

Natuurwerkdag 2015

Zaterdag 7 november doen wij weer mee aan de landelijke natuurwerkdag georganiseerd door Landschapsbeheer.

Er zijn verschillende klussen te doen. Snoeien van de boomsingels, aanleggen van een natuurpad in de boomsingel, met snoeihout creeeren van takkenrillen in de singels, het plantklaar maken van de pluktuin, waarbij zoden geplagd en verwerkt moeten worden. Verder het verwerken van bestaande composthopen en bij voldoende deelname verwerken van aangevoerde CMC compost.

U kunt zich opgeven via de website natuurwerkdag 2015

Wij verzorgen koffie, thee en een lekkere lunch

Tijd
Van 9.00 tot 16.00

Lees meer... 0 Reacties