Visie

Een initiatief van een groep inwoners van Hurdegaryp.

Vanuit:

• Betrokkenheid bij welzijn, gezondheid, natuur en milieu en de directe leefomgeving;
• Interesse voor een duurzame levensstijl, gezond en eerlijk voedsel, natuurlijk (moes)tuinieren en eetbaar groen; en
• De wil zelf initiatief en verantwoordelijkheid te nemen, verbondenheid te creëren, lokaal samen te werken en overvloed te delen;

…. hebben we een Dorpstuin gecreëerd waar:

• Iedereen die plezier heeft om mee te werken op de tuin of op andere manieren actief te zijn voor de dorpstuin en de visie onderschrijft van harte welkom is om mee te doen;

…. en waar we:

• Zelfvoorzienend en onafhankelijk zijn;
• Permacultuurprincipes en natuurlijk tuinieren toepassen;
• Duurzame en gerecyclede materialen gebruiken;
• Geen gebruik maken van kunstmest of bestrijdingsmiddelen;
• Op kleine schaal groente, fruit en kruiden telen en verkopen op de lokale markt;
• Goede omstandigheden creëren voor insecten zoals bijen;
• Oogst- en plukactiviteiten houden;
• (tuin gerelateerde) workshops organiseren;
• Een educatief aanbod hebben door informatie, kennis en vaardigheden over natuurlijk moestuinieren, gezonde en eerlijke voeding en een brede toepassing van eetbaar groen;
• Mogelijkheden voor dagbesteding creëren;

…. en van waaruit we:

• Aansluiten bij toepasselijke plaatselijke activiteiten (zoals een jaarmarkt of himmeldei);
• Verbindingen leggen met verwante duurzame projecten en coöperaties in dorp en naaste omgeving.

Dit alles, zodat we:

• Hurdegaryp en omgeving mede duurzaam, leefbaar en veerkrachtig houden;
• Zorg dragen voor biodiversiteit;
• Sociale verbondenheid vergroten en eigen initiatief versterken;
• Samen aan de slag zijn en lokaal, zinvol en gezond werk verrichten;
• Het eten van lokaal geteeld biologisch voedsel stimuleren;
• En daarmee CO2 uitstoot van het voedseltransport in de wereld verlagen;
• Mensen betrekken bij eetbaar groen in en rond het dorp;
• Een educatieve functie vervullen voor bewoners en scholen.

December 2014