Links

www.dedoarpstun.nl
Dorpstuin Snakkerburen. Een gezamenlijk project van de inwoners van Snakkerburen, Lekkum en Miedum

www.earth-matters.nl
Alternatieve nieuws website. Earth-Matters inspireert tot het realiseren van een vrije, gezonde en harmonieuze wereld.

www.permacultuurnederland.org
Tips, inspiratie en informatie over permacultuur.

http://www.mulderagro.nl

Alternatieve bemesting / bodemverbetering en bokashi informatie

https://www.doarpswurk.frl/projecten/duurzaamheid/netwerk-duurzame-dorpen

Doarpswurk: Netwerk Duurzame dorpen

http://www.lokenco.nl

Dorpstuin Hurdegaryp blogt mee in het Online Magazine LOK&Co