Educatie

Kinderen

Spelen, ontdekken, ervaren, proeven, leren of meehelpen; voor kinderen is er van alles mogelijk op de tuin. Dit kan in de vorm van een speciale spel-activiteit (zoals een speurtocht, proeverij of iets kunstzinnigs) maar ook door een excursie, veldwerk of gewoon even spelen of meehelpen.

Voorbeelden: – verscheidene lagere school-klassen uit het dorp en nabije omgeving kregen een rondleiding, les van de imker of werkten een dagdeel mee op de tuin; – scoutinggroepen werkten mee tijdens de Natuurwerkdagen van 2017 en 2018 (snoeien, bolletjes planten); – voor een groep kinderen van de buitenschoolse opvang hebben we een speurtocht met opdrachten en spelletjes georganiseerd; – we hadden kinderactiviteiten tijdens open dagen en oogstdagen zoals: bloemenkunstwerkjes maken in de pluktuin, lampionnen maken van pompoenen, reuzenbellenblaas; – verder kwamen er regelmatig kinderen spelen of meehelpen op een vrije dag: bessen plukken en snoepen, verstoppertje spelen, fantasiespel, potjes vullen, foto’s maken, etc

Toekomst: – Vanaf september 2019, project ‘ van grond tot mond’ ; – kooklessen met oogst van de tuin; – schoolklassen blijven ontvangen en uitnodigen; – vraag van Jeugdwerk Hurdegaryp voor activiteiten op de dorpstuin.

Jongeren

Werken met jongeren en studenten doen we ook al enige jaren en wordt steeds verder uitgebouwd. De dan vaak voorkomende uitwisseling van praktische en theoretische kennis levert voor ieder een meerwaarde. Wij bieden mogelijkheden voor praktijklessen (bijvoorbeeld in het kader van een biologieles), werkervaringsplekken en afstudeeropdrachten. Hierbij bieden we ondersteuning en begeleiding op de tuin of geven de mogelijkheid aan een leerklacht of student om zelfstandig invulling te geven aan een les of opdracht. Verder onderhouden we actief contacten met hogescholen (NHL Stenden, Hanze Hogeschool), universiteiten (RUG), mbo-opleidingen (Nordwin college) en vmbo (in het kader van een mogelijke maatschappelijke stage).

Voorbeelden: – de maatschappelijke stage van een vmbo-studente in 2016; – twee studenten Bouwkunde van NHL Stenden maakten als afstudeeropdracht een plan en uitwerking voor een binnenruimte op de tuin; – verscheidene groepen mbo-studenten van het Nordwincollege hebben een plan gemaakt voor aanleg en onderhoud van het voedselbos, hielpen mee met het planten van de boomgaard en kregen praktijkles in snoeien op de tuin; – eerstejaars vwo-leerlingen van het Tjalling Koopmans College maakten een ontwerp voor een eigen stukje tuin en hebben deze aangelegd en een jaar onderhouden; – verscheidene jongeren al dan niet met een zogenaamde rugtas vonden tijdelijk een werkervaringsplek op de tuin.

Volwassenen

Workshops, educatie over gezonde voeding, natuurlijk moestuinieren, voedselbossen en permacultuur, eten uit de natuur

Voorbeelden: – er zijn verschillende workshops gegeven: kruiden in het wild; wecken en inmaken van groenten;