Donateur worden

Geachte (aspirant) donateur,

Hieronder leest u informatie betreffende de Dorpstuin Hurdegaryp. We hopen u enthousiast te maken voor onze tuin-ideeën en de uitwerking daarvan. Ook willen we u iets vertellen over het werk op de tuin. En laten we eerlijk zijn: we hopen dat u, nadat u dit gelezen hebt, donateur van onze Dorpstuin wilt worden.

Wat is de Dorpstuin
Deze tuin is een gemeenschappelijke tuin waar groenten en fruit worden gekweekt. De tuin is in ontwikkeling en er wordt gewerkt aan verschillende thema’s. Biodiversiteit creëren is een belangrijke basis voor de tuin. Er komen ook kinderen, jongvolwassenen op de tuin die spelenderwijs kunnen zien hoe gewassen groeien en wat je ermee kunt doen. Educatie voor verschillende doelgroepen. Daarnaast worden er het hele jaar door activiteiten georganiseerd zoals: Workshops, open dagen, natuurwerkdag in november, educatie activiteiten voor scholen, verkoop van groenten, elke dinsdag en donderdag en elke 2e zaterdag van de maand. Verdere openingstijden staan in de agenda op de website en zeer actuele wijzigingen op Facebook ‘Dorpstuin Hurdegaryp’. Verder zijn er diverse andere nog te plannen activiteiten, afhankelijk van initiatiefnemers.

Principes
Een van de belangrijkste uitgangspunten die wij op de tuin hanteren is biologisch tuinieren. Dat wil zeggen dat er geen kunstmest wordt gebruikt, maar alleen organische meststoffen en op eigen tuin gemaakte compost.
Wij vinden dat het vanzelf spreekt dat we voor de tuin geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Dat betekent dat onze producten wel eens een natuurlijk smetje hebben. Door de grond van voldoende voeding te voorzien, hopen we ook gezonde gewassen te kweken.

Wat willen we
Er is een visie geschreven. Hierin staan onze uitgangspunten. Zie de webpagina http://www.dorpstuinhurdegaryp.nl/visie

Verkoop van producten
Voor de verkoop van producten zijn er nog voorzieningen nodig. Een goede en betrouwbare weegschaal om de producten te wegen. Verantwoord verpakkingsmateriaal voorzien van eigen logo om de producten mee te geven. Een marktkraam om de producten te verkopen en om voorlichting te geven op lokale markten in de omgeving.

Natuurlijke vijvers
Op korte termijn zouden we graag twee natuurlijke vijvers willen aanleggen. Inmiddels is van donateurs- en verkoopgelden  de 1e vijver gerealiseerd. Deze vijvers zijn erg belangrijk voor de waterhuishouding. Ze bevorderen de biodiversiteit en er worden educatieve mogelijkheden gecreëerd. Verdere plannen liggen klaar of zijn in voorbereiding.

Educatie
Het voor de dorpstuin Hurdegaryp aanschaffen van materialen om educatieve activiteiten te organiseren. Wij denken aan onderzoeksmateriaal voor de bodemdiversiteit, vlinders en insecten, waterdiversiteit, eetbare bloemen en planten, vergeten groenten, oude fruitrassen en zo meer.

Voorlichting
Om mensen te laten weten wat ze op de Dorpstuin kunnen verwachten, en wat er allemaal te doen is, moeten we folders hebben met uitleg. De Dorpstuin Hurdegaryp wordt ´gedragen´ door vrijwilligers. Op deze manier wenst de tuin ook van maatschappelijk belang te zijn.

U kunt de tuin steunen door donateur te worden. Het machtigingsformulier is te downloaden op deze website. Hiermee steunt u de verdere ontwikkeling van onze tuin en heeft u tevens het (voor)recht producten die we kweken op de Dorpstuin te kunnen kopen. Verdere informatie en prijzen staan bij de links op de website http://www.dorpstuinhurdegaryp.nl en Facebook: Dorpstuin Hurdegaryp.
U kunt al donateur worden voor € 10,00 per kalenderjaar. Mocht u meer willen bijdragen, dan is dat uiteraard zeer welkom.
Voor de volledigheid hebben we de visie van de Dorpstuin Hurdegaryp en een machtigingsformulier dat u kunt invullen wanneer u besluit donateur te worden, beide verkrijgbaar op de tuin tijdens de openingsdagen.

Privacyprotocol
We hebben een privacyprotocol. Die is hier te bekijken: lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *