Bokashi op de dorpstuin

Bokashi maken op de Dorpstuin Hurdegaryp.

Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’, dat met behoud van alle energie, terug wordt gegeven aan de bodem. Het is een kringloopconcept met als doel de microbiële diversiteit in de bodem te verhogen en planten te voorzien van bioactieve voedingsstoffen, zoals natuurlijke antibiotica, groeihormonen, vitamines en aminozuren.

Wij maken inmiddels al 3 jaar Bokashi op de dorpstuin. Alle op de dorpstuin vrijkomend organisch materiaal wordt in lagen aangebracht. Wij gebruiken geen takken. Dunne wilgentakjes, (zomer) snoeisel, hebben een goed effect op de Bokashi.

Wij maken de Bokashi hoop op een schaduwplek. De hoop droogt daardoor minder snel uit. Soort ondergrond maakt niet uit. Ondergrond niet losmaken, het bodemleven niet verstoren.

Gebruikt organisch materiaal:

 • Groen grasmaaisel van de maaimachine, de zeis, de heggenschaar;
 • Ongewenst kruid bij het schoonmaken van perken en groenten bedden;
 • Groenten afval bij de verkoop van groenten;
 • Groenafval en plaggen bij het schoonmaken van greppels, paden en percelen voor inzaai van 1-jarige en meerjarige bloemmengsels;

Dit organisch groen wordt bij ons in lagen van ongeveer 30 cm aangebracht, waarbij de kanten stevig worden opgezet en aangetrapt. Hierdoor ontstaat een stevige compacte hoop.

Breedte van de hoop is bij ons 2 meter. De hoogte maximaal 1.50 m.

Elke laag van ongeveer 30 cm. wordt stevig aangetrapt en afgestrooid met kleimineralen, zeeschelpenkalk en Microferm EM (Effectieve Micro-organismen). Bij dit aanbrengen wordt er veel water toegevoegd.

Maken van een Bokashi hoop

Stevig aantrappen en goed opbouwen

Kleimineralen en zeeschelpen strooien. EM vloeistof met water aanbrengen.

Veel water aanbrengen

De volgende laag organisch materiaal kan nu op de hoop worden aangebracht. Dit kan bij ons weken tot maanden duren. De hoop kan tussentijds worden afgedekt met plasticfolie om het fermentatieproces op gang te brengen. Dit is voor ons onpraktisch omdat er voortdurend materiaal wordt aangebracht.

Als de bokashi hoop op hoogte is (je bepaald zelf de hoogte en breedte) gaat de plasticfolie er overheen. Deze folie wordt strak en luchtdicht aangebracht. Zoden, grond, stammetjes of ander materiaal, dat de folie niet beschadigd, kan worden gebruikt om de folie strakgespannen om de hoop te krijgen. (zie foto)

Luchtdicht inpakken van de hoop met landbouwplastic.

Na minimaal 3 maanden kan de hoop worden geopend en de Bokashi worden verwerkt. Hierbij moet na gebruik de hoop weer luchtdicht worden afgesloten. Wij doen soms wel een jaar over het verwerken van de hoop. De bokashi blijft als voorraad intact voor gebruik, mits goed afgesloten.

Openen van de hoop en gebruiken van de Bokashi.

Wij brengen de Bokashi aan op openliggende groenten bedden en tussen nieuw aangeplante en gezaaide groenten, struiken en bomen. Dit kan in een dikke laag van 10 cm., afhankelijk van de situatie. Nooit onderwerken. Het bodemleven doet het werk voor je.

Aanbrengen op de bedden.

Een nadeel van het lang laten staan van de Bokashi hoop is dat boomwortels ook de Bokashi weten te vinden en er heerlijk van eten. Veel boomwortels onderin de hoop veroorzaakt droogte en een wortelpakket. Ik hou niet van een plasticfolie laag onderin. Contact met de ondergrond lijkt mij wenselijk. Uitwisseling van schimmels en bacteriën met de ondergrond.

Materiaal gebruik:

Microferm is een mengsel van actieve micro-organismen dat kant-en-klaar is voor gebruik. Door die micro-organismen bijv. met het water verdund mee te geven, zorg je voor een evenwichtige balans van micro-organismen in je leefomgeving

Er ontstaat een fermentatieproces (anaeroob proces).

Het zorgt voor de fermentatie. De vloeistof bestaat uit een optimale mix van bacteriën, schimmels en gisten. Ook wel EM (Effectieve Micro-organismen) genoemd. Het bevordert de omzetting van biomassa waardoor het organische materiaal beter benut kan worden. Het verhoogt het natuurlijk microbiële evenwicht en de biodiversiteit.

Zeeschelpenkalk voorkomt pH schommeling en zorgt daardoor voor een stabiele pH.

Kleimineralen binden vocht, belangrijke mineralen en andere nutriënten die tijdens het fermentatieproces vrijkomen.

Voordelen Bokashi maken en toepassen

 • Optimale voeding voor het bodemleven;
 • Verhoogt de organische stofbalans;
 • Heeft ziekte-onderdrukkende werking op bodem;
 • Vitale bodem zorgt voor vitale planten;
 • Milieuvriendelijk door maximaal behoud van energie en koolstof (CO2 uitstoot nihil);
 • Gebruik van materiaal van eigen bodem;
 • Behoud en aanvoer van mineralen binnen je eigen tuin;
 • Besparing werk- en afvoerkosten van organisch materiaal
 • Voorkomt uitdroging van de bodem bij extreem warm weer.

Enkele links:

Voor het grote werk:

http://www.mulderagro.nl/archief-1/archief-2013/83-archief-2013/211-bokashi-maken-van-paardenmest

Voor het kleine werk:

https://www.natuurlijkpuur.info/c-4437499/bokashi-maken-fermenteren/

https://www.moestuinforum.nl/bokashi-starter-zelf-maken-t24933.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *