ANBI

Stichting  Dorpstuin Hurdegaryp is een ANBI ofwel een Algemeen Nut Beogende Instelling per 1 juli 2016.

De regels voor publicatie over desbetreffende instellingen zijn per 1 januari 2014 aangescherpt door de Belastingdienst, vandaar deze pagina met gegevens.

Stichting Dorpstuin Hurdegaryp

RSIN/  fiscaal nummer: 8550.38.317

Kamer van koophandel-nummer: 62979582

Bankrekening nummer:  NL62 RABO 0302984550

Contact gegevens:

www.dorpstuinhurdegaryp.nl

E-mail: info@dorpstuinhurdegaryp.nl

Post-adres: De Bolle 40, 9254 JC Hurdegaryp

Locatie van de tuin: Volg de Dorpstuin bordjes in het dorp tot de Jintewarren in Hurdegaryp, De Jintewarren helemaal uitrijden voorbij de voetbalvelden en het volkstuincomplex. Volg de houten bordjes tot het einde van het asfaltweggetje, net voor het toegangshek van de manege van de Ypeyruiters rechtsaf het verharde betongranulaat pad op.

Bestuur:

Anna Janse, voorzitter

Geja van Dijk, secretaris

Eliza Janse, penningmeester, tijdelijk

Auke Ytsma, algemeen lid

Doel en beleid:

Betrokkenheid bij welzijn, gezondheid, natuur en milieu in de directe leefomgeving te vergroten. Interesse voor een duurzame levensstijl, gezond en eerlijk voedsel, natuurlijk (moes) tuinieren en eetbaar groen te ontwikkelen.

De wil te vergroten om zelf initiatief en verantwoordelijkheid te nemen, verbondenheid te creëren, lokaal samen te werken en de overvloed te delen.

Dit wordt bereikt door: een dorpstuin te ontwikkelen; informatie en educatie te geven en onze visie uit te dragen; de oogst van de tuin te verkopen aan onze donateurs.

Beloningsbeleid: er wordt alleen met vrijwilligers gewerkt, zonder beloning.

AGENDA 2018  zie de agenda op deze website:

Elke dinsdag en donderdag een werkdag van 10:00 tot 16:00

Elke 2e zaterdag van de maand een werkdag van 10.00 tot 16.00

Begroting 2019

Begroting 2019

 

 

 

 

Bestemming resultaat :  De gelden die over zijn, zijn de algemene reserve om het voortbestaan en uitbreiding mogelijk te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *